Dit is wat tekst binnenin een div blok.

Karianne Krabbendam

Karianne Krabbendam is al haar hele leven als professioneel kunstenaar bezig met het beeldhouwen van de menselijke ziel. Deze menselijke ziel wordt door Karianne vaak vormgegeven in de vrouwelijke vorm. De vrouwelijke vorm en lichaam is de belangrijkste inspiratiebron voor haar werk, en het leidende thema in zowel haar sculpturen als haar schilderijen.

Haar werkwijze bij het beeldhouwen is zeer gedistingeerd. Zij werkt met haar handen, met voornamelijk twee gereedschappen: een hamer en een beitel. Tijdens dit proces verbindt Karianne zich als het ware met haar handen met de steen en leidt deze langzaam naar het eindresultaat. Bij het schilderen gebruikt Karianne een heel eigen techniek en kleurstijl die past bij haar expressie.

Als vervolg op de Koninlijke Academie in Den Haag voltooide Karianne haar studie aan de Rijks Academie in Amsterdam.

Door dezelfde Kunstenaar